12 marca 2018

Mediacja

Nasi mediatorzy zajmują się prowadzeniem mediacji sądowych i pozasądowych.

Prowadzimy mediacje w sprawach:

  • o rozwód (np. alimenty, miejsce pobytu dziecka, kontakty z dziećmi),
  • o podział majątku wspólnego małżonków,
  • o alimenty,
  • sporów rodzinnych i sąsiedzkich,
  • o zapłatę,
  • zachowek,
  • dział spadku,
  • gospodarczych (np. roszczenia wspólników, sprawy o zapłatę, spory między kontrahentami, konsumentami a sprzedawcą)

W trakcie mediacji sporządzamy ugody, które po ich zatwierdzeniu przez sąd mają moc ugody sądowej.

Spisując ugodę przed mediatorem nie musisz stawiać się do sądu. Mediator składa ugodę w sądzie, następnie sąd zatwierdza ją na posiedzeniu niejawnym, nadaje klauzulę wykonalności jeśli jest taka możliwość i przesyła na wskazany adres.

Czym jest mediacja i jak wygląda jej przebieg?

Mediacja jest polubowną metodą rozwiązania sporu. Strony spotykają się razem z bezstronnym, niezależnym mediatorem. Następnie próbują wypracować wspólne porozumienie które usatysfakcjonuje każdą ze stron. W trakcie postępowania mediacyjnego strony mogą opowiedzieć o swoich uczuciach, wskazać na czym im zależy i rozładować negatywne emocje. Mediator czuwa nad przebiegiem spotkania, a jeśli strony dojdą do porozumienia – sporządza ugodę. Mediacja może odbyć się za pomocą środków porozumiewania na odległość, co jest korzystne jeśli strony mieszkają w różnych częściach Polski bądź za granicą.

Aby uzyskać więcej informacji na temat polubownych metod rozwiązywania sporów, odwiedź naszą stronę poświęconą mediacji

mediacje Sulechów Petryszyn

powrót na stronę główną