terminy przedawnienia kancelaria

Krótsze terminy przedawnienia – zmiany dla konsumentów

W dniu 28 maja 2018 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma wejść w życie w terminie 30 dni od jej ogłoszenia. W wyniku nowelizacji termin przedawnienia roszczeń majątkowych, dla których przepisy szczególne nie przewidują innego terminu, będzie krótszy. Dotychczas Read more about Krótsze terminy przedawnienia – zmiany dla konsumentów[…]