Praca kancelarii

Uprzejmie informujemy, że w związku ze stanem pandemii COVID-19, jest możliwość uzyskania porady za pomocą środków porozumiewania się na odległość: telefonicznie pod nr: +48 503 167 459, drogą mailową: kontakt@pz-kancelaria.pl, bądź w formie wideokonferencji. Kancelaria pracuje w niezmienionych godzinach. Zapraszamy do kontaktu!