12 marca 2018

Mediacja

Nasz mediator zajmuje się prowadzeniem mediacji sądowych i pozasądowych.

Prowadzimy mediacje w sprawach:

  • o rozwód (np. alimenty, miejsce pobytu dziecka, kontakty z dziećmi),
  • podział majątku wspólnego małżonków,
  • alimenty,
  • sporów rodzinnych i sąsiedzkich,
  • o zapłatę,
  • zachowek,
  • dział spadku,
  • gospodarczych (np. roszczenia wspólników, sprawy o zapłatę, spory między kontrahentami, konsumentami a sprzedawcą)

Sporządzamy ugody, które po ich zatwierdzeniu przez sąd mają moc ugody sądowej.

Spisując ugodę przed mediatorem nie musisz stawiać się do sądu. Mediator składa ugodę w sądzie, następnie sąd ją zatwierdza, nadaje klauzulę wykonalności i przesyła na wskazany adres.

Czym jest mediacja i jak wygląda jej przebieg?

Mediacja jest polubowną metodą rozwiązania sporu. Strony spotykają się razem z bezstronnym, niezależnym mediatorem. Następnie próbują wypracować wspólne porozumienie które usatysfakcjonuje każdą ze stron. W trakcie postępowania mediacyjnego strony mogą opowiedzieć o swoich uczuciach, wskazać na czym im zależy i rozładować negatywne emocje. Mediator czuwa nad przebiegiem spotkania, a jeśli strony dojdą do porozumienia – sporządza ugodę.

Odwiedź naszą stronę poświęconą mediacji

mediacje Sulechów Petryszyn

 

powrót na stronę główną