Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Jazda samochodem pod wpływem alkoholu może spowodować poważne konsekwencje prawne.

 

W zależności od wykrytego stężenia alkoholu we krwi lub ujawnionego w badaniu alkomatem, może stanowić przestępstwo lub wykroczenie. O przestępstwie mówimy wtedy gdy kierujemy „pod wpływem alkoholu”, natomiast o wykroczeniu jeśli kierujemy „po użyciu alkoholu”.

Do przestępstwa prowadzenia w stanie nietrzeźwości (art. 178a § 1 lub 4 k.k.) dochodzi w przypadku stężenia powyżej 0,25 mg/l alkoholu (odpowiednio 0,5 promila i więcej alkoholu we krwi).

Do wykroczenia dochodzi natomiast w sytuacji kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu (zgodnie z treścią art. 87 § 1 k.w.), wówczas gdy wynik badania trzeźwości wyniesie od 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (0,2 promila) do 0,25 mg/ alkoholu (do 0,5 promila).

 

Co grozi za jadę po alkoholu ?

Jeśli czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu z art. 178a § 1 k.k, to grozi nam:

  • kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2
  • utrata prawa jazdy na okres od 3 do 15 lat

  • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 5.000 zł do 60.000 zł

 

Utrata Prawa jazdy

– jest zazwyczaj najbardziej uciążliwą karą. Na uwagę zasługuje ponadto fakt, iż zabranie prawa jazdy na okres co najmniej roku skutkuje koniecznością ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy.

W przypadku kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., istnieje możliwość ubiegania się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Stosownie do treści art. 66 k.k.:

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa”.

Osoba ubiegająca się o warunkowe umorzenie postępowania nie może więc być karana za przestępstwo umyślne. W postępowaniu trzeba więc przekonać sąd, że pomimo umorzenia postępowania, porządek prawny będzie przez nas przestrzegany. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania sąd może odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów, bądź skrócić ten zakaz na 1 lub 2 lata.

Jeśli dopuścimy się ponownego kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k., grozi nam:

  • kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat
  • dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
  • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 10.000 zł do 60.000 zł

Jeśli stężenie alkoholu będzie niższe i zostanie zakwalifikowane jako wykroczenie jazdy po alkoholu z art. 87 § 1 k.w., grozi nam:

  • kara aresztu (do 30 dni) lub kara grzywny (do 5.000 zł)
  • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat.

 

W przypadku wykroczenia jazdy po alkoholu Sad może na podstawie art. 39 § 1 k.w. odstąpić od wymierzenia kary i środka karnego.Sąd może więc odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia samochodów.

Pomimo prowadzenia po alkoholu, przepisy dając więc możliwość w szczególnie uzasadnionych przypadkach aby uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów. Warto więc podjąć czynną obronę.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu z kancelarią.